Ph.d.-afhandling
af Jeppe Bundsgaard
Danmarks Pædagogiske Universitet
Bidrag til danskfagets it-didaktik
Udskrift |Site map |Fold ud |
10.1.4.5.1. Spørgeark for journalister

Dato:

Jeres navne:

Redaktion:

Hvad er emnet?

Hvad er problemet?

Hvad er vinklen?

Hvilke personers synvinkel vil I se sagen fra?

Hvem vil I tale med? Hvorfor?

Hvor vil I søge oplysninger?

Hvordan? (hvilke søgeord, hvilke artikler, hvilke personer, hvilke virksomheder osv.)

Hvilken type artikel forventer I det bliver? (nyhed, baggrund, notits, interview, portræt, rapportage osv.)
Hvilke andre artikler skal der skrives i relation til dette emne, og hvordan skal de forholde sig til hinanden?