Ph.d.-afhandling
af Jeppe Bundsgaard
Danmarks Pædagogiske Universitet
Bidrag til danskfagets it-didaktik
Udskrift |Site map |Fold ud |

6. Empiri og analysemetode

Som omtalt i 2. har jeg produceret og indsamlet empiri af mange forskellige slags. I 2. giver jeg desuden begrundelsen for at jeg har produceret og indsamlet en ganske omfattende empiri, hvoraf jeg kun har anvendt en lille del eksplicit i afhandlingen. I det følgende behandler jeg kun den empiri jeg har analyseret eksplicit i afhandlingen.