Ph.d.-afhandling
af Jeppe Bundsgaard
Danmarks Pædagogiske Universitet
Bidrag til danskfagets it-didaktik
Udskrift |Site map |Fold ud |

9. Litteratur

Aidman, E.V. & D.A. Leontiev (1998): "Fra ydre motivation til indre styring. Et Vygotsky-perspektiv" I: Mads Hermansen (red.): Fra læringens horisont. Opr. 1991. Århus: Klim.

Andersen, Erik Skøtt, Claus Detlef & Jens Raahauge (1991): Sæt ord på din verden: procesorienteret skrivning (3 bind med forskellige forfattere). København: Dansklærerforeningen.

Andersen, Peter Bøgh, Jens W. Johannsen, Jakob A. Mikkelsen & Morten Sams (1997): "Interaktive tekster" I: Henrik Juel (red.): Multimedieteori – om de nye mediers teoriudfordringer. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Andresen, Bent B. (1999): Skolen I Tiden. Vejle.

Bang, Jørgen Chr. & Jørgen Døør (1985-1998): Sprogteori I-IX. Odense: Nordisk Institut & Filosofisk Institut.

Bang, Jørgen Chr. & Jørgen Døør (1998): Sprogteori IX: Ecology, Deixis & Dialectics. To essays i dialektisk sprogteori. Odense: ELI: Research Group.

Bang, Jørgen Chr. & Jørgen Døør (1995): Sprogteori VIII: Doktrin, Modalitet & Deixis. Odense: Nordisk Institut & Filosofisk Institut.

Bang, Jørgen Chr. & Jørgen Døør (1990): Sprogteori V. Deixis, Text, Sex – to essays om syntaktiske, semantiske & pragmatiske aspekter af skønlitterære texter (Fay Weldon & Synnøve Søe). Odense: Nordisk Institut, Odense Universitet.

Bang, Jørgen Chr. (2001): Dansk Dialektisk Sprogteori – Et ufærdigt råudkast om deixis, metafor & modalitet som basale aspekter af sproget. Odense: ELI: Research Group: Ecology, Language & Ideology.

Bang, Jørgen Chr. (1974): Lingva. Lingvist. Lingvistik. Odense: Nordisk Institut. Odense Universitet.

Bauer, Mette & Karin Borg (1993): Den skjulte læreplan. Unge Pædagogers pædagogiske serie A16. 12. opl., opr. 1973, rev. 1986. København: Unge Pædagoger.

Bauman, Zygmunt & Tim May (2003): At tænke sociologisk. København: Hans Reitzel.

Beck, Ulrich & Johannes Willms (2002): Samtaler med Ulrich Beck. Frihed eller kapitalisme. København: Hans Reitzels Forlag.

Berthelsen, Jens, Knud Illeris & Sten Clod Poulsen (1993): Grundbog i projektarbejde – teori og praktisk vejledning. Unge Pædagogers serie, nr. B 43. Opr. 1985. København: Unge Pædagoger.

Bordewijk, Jan L., & Ben van Kaam (1986): "Towards a new classification of tele-information services" I: InterMedia, Vol. 14, nr.1.

Breiting, Søren, Kristian Hedegaard, Finn Mogensen, Kirsten Nielsen & Karsten Schnack (1999): Handlekompetence, interessekonflikter og miljøundervisning: MUVIN-projektet. Odense: Odense Universitetsforlag.

Bruner, Jerome (2003): Uddannelseskulturen. Opr. 1996. København: Hans Reitzels Forlag.

Bruner, Jerome (1986): Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Bundsgaard, Jeppe & Kjeld Kjertmann (2004): Den dynamiske lærebog. Forskningsrapport. ITMF-Projekt 474. København: Danmarks Pædagogiske Universitet.

http://www.dpu.dk/site.asp?p=5747, lokaliseret 30. december 2004.

Bundsgaard, Jeppe (2004): "Aspekter af danskfagets IT-didaktik" I: Bente Meyer & Helle Rørbech (red.): Perspektiver på dansk. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

http://www.jeppe.bundsgaard.net/phd/artikler/DanskfagetsIT_didaktik.php, lokaliseret 30. december 2004.

Bundsgaard, Jeppe (2003): "Forestillinger om kommunikationssituationer" I: Peter Widell & Mette Kunøe (red.): 9. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Århus Universitet 10.-11. oktober 2002. Århus: Institut for Nordisk Sprog og Litteratur.

http://www.jeppe.bundsgaard.net/phd/artikler/Real_og_forestillet_kom-model_-_til_MUDS-rapport1.php.

Bundsgaard, Jeppe (2003b): "TV-nyheder og danskfaget i skolen". http://www.jeppe.bundsgaard.net/phd/artikler/TVTEEN.PDF, lokaliseret 30. december 2004.

Bundsgaard, Jeppe (2002a): "Slørede subjekter: En dialektisk metode til afklaring af tekstuelle & kontekstuelle subjekt-objekt-forhold" I: Synsvinkler. Tidsskrift for nordisk litteratur og sprog. 11. Årg. Nr. 27. Odense: Center for Nordiske Studier, Syddansk Universitet.

www.jeppe.bundsgaard.net/artikler/sprog/deixissloering.php, lokaliseret 30. december 2004.

Bundsgaard, Jeppe (2002b): "Internetdidaktik".

www.jeppe.bundsgaard.net/phd/artikler/internetdidaktik1.php, lokaliseret 30. december 2004.

Bundsgaard, Jeppe (2000): Internettet: Atom eller fragment – En dialektisk kommunikationsteoretisk og -historisk undersøgelse af Internettet. Odense: ELI Research Group.

http://www.jeppe.bundsgaard.net/artikler/it/speciale.php, lokaliseret 30. december 2004.

Bundsgaard, Rikke (2004): Litteraturundervisningens demokratiske dannelsespotentiale. Bacheloropgave.

http://www.rikke.bundsgaard.net/bacheloropgave, lokaliseret 30. december 2004.

Bundsgaard, Trine (2004): Dynamitbogen. En elevfortælling om Den dynamiske lærebog.

http://www.dynamitbogen.dk/fortaelling, lokaliseret 30. december 2004.

Busch, Henrik, Nikolaj Frydensbjerg Elf & Sebastian Horst (2004): Fremtidens uddannelser. Den ny faglighed og dens forudsætninger. København: Undervisningsministeriet.

http://pub.uvm.dk/2004/fremtidens

Canto-Sperber, Monique & Jean-Pierre Dupuy (2001): "Competencies for the Good Life and the Good Society" Dominique S. Rychen & Laura H. Salgenik (eds.): Defining and Selecting Key Competencies. Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers.

Castells, Manuel (2004): The power of identity. Information age: Economy, Society, and Culture. Vol. 2., 2. ed. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Castells, Manuel (2003): Netværkssamfundet og dets opståen. Informationsalderen: Økonomi, samfund og kultur. Bd. 1. København: Hans Reitzels Forlag.

Castells, Manuel (2003b): Internet Galaksen – Refleksioner over Internettet, erhvervslivet og samfundet. Århus: Systime.

Castells, Manuel (2002): The Internet Galaxy – Reflections on the Internet, Business, and Society. Opr. 2001. Oxford: Oxford University Press.

Castells, Manuel (2000): End of millennium. Information age: Economy, Society, and Culture. Vol. 3., 2. ed. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Christrup, Henriette (2002): "Kommunikationskompetence – nøgle til frihed og fællesskab" I: Nøglekompetencer – forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab. København: Undervisningsministeriet.

Cole, Michael (1996). Cultural psychology: A once and future discipline. Cambridge: Harvard University Press.

Crystal, David (1997): A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 4. udg. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers Inc.

Crystal, David (1997b): The Cambridge encyclopedia of language. 2. udg. Cambridge: Cambridge University Press.

Danmarks Radio (2002): "Debat om Kompetencebegrebet" (Indblik i P1, 10. april 2002) http://www.nkr.dk/visNyhed.asp?artikelID=326 (lokaliseret 15. april 2005).

Dawes, Lyn, Neil Mercer & Rupert Wegerif (2000): Thinking Together. A programme of activities for developing thinking skills at KS2. Birmingham: The Questions Publishing Company Ltd.

Dillenbourg, Pierre (1999): ”Introduction: What Do You Mean By ”Collaborative Learning”?” I: Pierre Dillenbourg (red.): Collaborative Learning. Cognitive and Computational Approaches. Kidlington, Oxford: Elsevier Science Publishers.

Drotner, Kirsten, Klaus Bruhn Jensen, Ib Poulsen & Kim Schrøder (1997): Medier og kultur: En grundbog i medieanalyse og medieteori. 1. udg. 2. opl. (opr. 1996). København: Borgen.

Døør, Jørgen (1998): Moralske Meditationer: To essays. Odense: Institut for Sprog og Kommunikation.

Døør, Jørgen (1994): "Fornuftens Instrumenter og Instrumenternes Fornuft" I: Jørgen Døør (red.): Bioetik og kulturkritik. Odense: Forskergruppen for Økologi, Sprog og Ideologi.

Eisenstein, Elisabeth (1972): The printing press as an agent of change I & II. Communications and cultural transformations in early-modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

Elbow, Peter (1973): Writing Without Teachers. New York: Oxford University Press.

Engeström, Yrjö (1998): "Den nærmeste udviklingszone som den basale kategori i pædagogisk psykologi" (oversat fra "The Zone of Proximal Development as the Basic Category of Educational Psychology" (1986) af Elisabeth Ellekjær) I: Mads Hermansen (red.): Fra læringens horisont – en antologi. Århus: Klim.

Evensen, Lars Sigfred (1993): "Skrivepedagogikk i relieff" I: Inge Moslet og Lars Sigfred Evensen (red.): Skrivepedagogisk fornying. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Fairclough, Norman (1998): Discourse and Social Change. Opr. 1992. Cambridge: Polity Press.

Fien, John (1994): "Critical Theory, Critical Pedagogy and Critical Praxis in Environmental Education" I: Bjarne Bruun Jensen & Karsten Schnack (red.): Action and Action Competence as Key Concepts in Critical Pedagogy. Didaktiske Studier bd. 12. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Finnemann, Niels Ole (2000): "Computeren: Et medie for en ny skriftteknologisk revolution" I: Jens F. Jensen (red.): Multimedier, Hypermedier, Interaktive Medier. FISK-serien, nr. 3. 1. udg. 2. opl., opr. 1998. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Fischer, K.W., D. Bullock, E.J. Rotenberg & P. Raya (1993): "The dynamics of competence: How context contributes directly to skill" I: R. Wozniak & K.W. Fischer (red.): Development in Context. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Flower, Linda, and John R. Hayes (1980): "A Cognitive Process Theory of Writing." I: College Composition and Communication. Nr. 31.

Ford, Martin E. (1992): Motivating Humans: Goals, Emotions, and Personal Agency Beliefs. Newbury Park: Sage Publications.

Ford, Donald (1987): Humans as self-constructing living systems: A developmental perspective on behavior and personality. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Ford, Henry (1922): My life and work. New York.

Furneaux, Clare (1998): "Process writing" I: Johnson, K & H Johnson (red.): Encyclopedic Dictionary of Applied Linguistics. Oxford: Blackwell.

http://www.rdg.ac.uk/AcaDepts/cl/slals/process.htm (lokaliseret 24. december 2004).

 

Gentofte Kommune (2003): Børne- og Ungepolitik i Gentofte – Oplæg til dialog. Gentofte.

http://systemsoftware.adsl.dk/gkskoler/filer/0030_folder060203.pdf (lokaliseret 14. april 2005).

Giddens, Anthony (1995): Sociologi: en kort, men kritisk introduktion. København: Hans Reitzel.

Goody, Jack (2001): "Competencies and Education: Contextual Diversity" I: Dominique S. Rychen & Laura H. Salgenik (red.): Defining and Selecting Key Competencies. Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers.

Gredsted, Leif & Lisa Gjedde (2004): Børns fortælleuniverser. Forskningsrapport fra ITMF-projekt 140. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

http://www.dpu.dk/site.asp?p=5751 (lokaliseret 12. april 2005).

Greene, Stuart & Ackerman, John M. (1995): "Expanding the Constructivist Metaphor: A Rhetorical Perspective on Literacy Research and Practice" I: Review of Educational Research. Vol. 65, nr. 4.

Greenwood, Davydd J. & Morten Levin (1998): Introduction to Action Research. Social Research for Social Change. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.

Gregersen, Frans, Nikolaj Frydensberg Elf, Steen Lassen, Helle Pia Laursen, Leif Lørring, Finn Hauberg Mortensen, Jette Pagaard Norrild, Ursula Andkjær Andersen og Kirsten Voigt (2003): Fremtidens Danskfag – en diskussion af danskfaglighed og et bud på dens fremtid. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 1 - 2003. København: Undervisningsministeriet.

Griffin, P. & M. Cole (1984): "Current activity for the future: The Zo-ped" I: B. Rogoff & J.V. Wertsch (red.): Children's learning in the zone of proximal development. San Francisco.

Gustavsen, Bjørn (2001): "Theory and Practise: the mediating Discourse" I: Peter Reason & Hilary Bradbury (red.): Handbook of Action Research. Participative Inquiry & Practice. London: Sage.

Habermas, Jürgen (1996): Strukturwandel der Öffentlichkeit – Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. 2. udg. 1990, opr. 1962. Frankfurt am Main: Suhrkamp

Halliday, M.A.K. (1995): An Introduction to Functional Grammar. 2. udg., opr. 1985/1994. London: Arnold.

Hansbøl, Mikala & Birgitte Holm Sørensen (2004): Maglenews. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

http://www.dpu.dk/site.asp?p=5757 (lokaliseret 19. januar 2005).

Hansen, Elisabeth (1989-91): Forældrenes møde med procesorienteret skrivning og tekstbehandling; Elever og lærere arbejder med procesorienteret skrivning og tekstbehandling. Prodata delrapporter. København: Danmarks Lærerhøjskole, Institut for Dansk Sprog og Litteratur/Institut for Småbørnspædagogik.

Haugsted, Mads Th. (2004): Taletid: Mundtlighed, kommunikation og undervisning. København: Alinea.

Hedeboe, Bodil & John Polias (2000): "Et sprog til at tale om sprog. Om funktionel grammatik og genrepædagogik i Australien" I: Dansk i dialog. København: Dansklærerforeningen.

Hermansen, Mads (2001): Læringens univers. 4. udg., opr. 1996. Århus: Klim.

Hermansen, Mads (2003): Omlæring. Århus: Klim.

Hetmar, Vibeke (2000): Elevens projekt – Lærerens udfordringer. Om skriveundervisning og skriveudvikling i folkeskolen. København: Dansklærerforeningen.

Hetmar, Vibeke (1996): Litteraturpædagogik og elevfaglighed. Litteraturundervisning og elevernes litterære beredskab set fra en almenpædagogisk position. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Hiim, Hilde & Else Hippe (2002): Undervisningsplanlægning for faglærere. 2. opl., opr. 1998/1999. København: Gyldendal.

Hoel, Torlaug Løkensgard (1997): "Innoverreta og utoverretta skriveforsking og skriveteoriar" I: Lars Sigfred Evensen & Torlaug Løkensgard Hoel (red.): Skriveteorier og skolepraksis. Oslo: LNU/Cappelen Akademisk Forlag.

Hoel, Torlaug Løkensgard (1990): Skrivepedagogikk på norsk: Procesorientert skrivning i teori og praksis. Oslo: LNU/Cappelen.

Holm, Søren & Lone Schmidt (1995): "Analyse baseret på "Grounded Theory"" I: Inga Marie Lunde & Pia Ramhøj: Humanistisk forskning inden for sundhedsvidenskab. København: Akademisk Forlag.

Humes, Ann (1983): "Research on the Composing Process" I: Review of Educational Research. Vol. 53, nr. 2.

Hymes, Dell H. (1972): "On communicative competence" I: Pride and Holmes (eds.): Sociolinguistics. Selected Readings. Harmondsworth: Penguin.

Illeris, Knud (1999): Læring – aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx. Frederiksberg.

Ingvorsen, Flemming Erichs (2001): Handlekompetence som didaktisk begreb – i den problemorienterede og projektorganiserede undervisningsform. Specialeafhandling. København: Danmarks Pædagogiske Universitet.

Jacobsen, Bo; Flemming Troels Jensen, Mikkel Bo Madsen, Marius Sylverstersen & Claude Vincent (2004): Den vordende demokrat. En undersøgelse af skoleklassen som demokratisk lærested. Århus: Århus Universitetsforlag.

Jakobson, Roman (1960): "Linguistics and Poetics" I: Sebeok, Thomas A. (red.): Style in Language. Massachusetts: M.I.T. Press.

Jensen, Bjarne Bruun (1993): "Handlekompetence inden for sundheds- og miljøundervisning – baggrund og udfordringer" I: Bjarne Bruun Jensen & Karsten Schnack (red.): Handlekompetence som didaktisk begreb. Didaktiske studier bd. 2. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Jensen, Bjarne Bruun (1994): "Action, Action Competence and Change in the Field of Educational and Health Education" I: Bjarne Bruun Jensen & Karsten Schnack: Action and Action Competence as Key Concepts in Critical Pedagogy. Didaktiske Studier bd. 12. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Jensen, Bjarne Bruun & Karsten Schnack (1993): Handlekompetence som didaktisk begreb. Didaktiske Studier 2. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Jensen, Bjarne Bruun & Karsten Schnack (1994a): Action and Action Competence as Key Concepts in Critical Pedagogy. Didaktiske Studier bd. 12. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Jensen, Bjarne Bruun & Karsten Schnack (1994b): "Action Competence as an Educational Challenge" I: Bjarne Bruun Jensen & Karsten Schnack: Action and Action Competence as Key Concepts in Critical Pedagogy. Didaktiske Studier bd. 12. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Jensen, Jens F. (2000): "Interaktivitet & Interaktive medier" I: Jens F. Jensen (red.): Multimedier, Hypermedier, Interaktive Medier. 2. opl., opr. 1998. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Jensen, Jens F. (1997): "Interaktivitet – på sporet af et nyt begreb i medie- og kommunikationsvidenskaberne" I: MedieKultur. Nr. 26.

Jensen, Mi’janne Juul, Ellen Krogh, Inger Lise Nordsborg, Alma Rasmussen, Agnes Witzke (1998): Når sproget vokser. København: Dansklærerforeningens Forlag.

http://www.dig.sdu.dk/forskning/n%E5r_sproget_vokser.pdf (lokaliseret 24. december 2004).

Jensen, Thorbjørn Hertz & Jeppe Bundsgaard (1996): Fortællingens gentagelse: Om fortælling og tid i Svend Åge Madsens forfatterskab. Upubliceret overbygningsopgave, Center for Nordisk sprog og litteratur.

Jessen, Carsten (2001): Børn, leg og computerspil. Odense: Odense Universitetsforlag.

Jessen, Carsten (2001b): “Virtuelle fællesskaber og læremiljøer. Chat i online-spil som eksempel på virtuel kultur” I: Birgitte Holm Sørensen (red.): CHAT – leg, identitet, socialitet og læring. København. GADS forlag.

Jessen, Carsten & Birgitte Holm Sørensen (2003): "Virtuel kommunikation og virtuelle fællesskaber – hvilke kompetencer?" I: Helle Mathiasen (red.): It og læringsperspektiver. København: Alinea.

Johansson, Thomas (2003): Billeder af selvet – hverdagslivets forandring i det senmoderne samfund. Århus: Klim.

Juncker, Beth (2001): "Børnekultur – mellem to paradigmer" I: Birgitte Tufte, Jan Kampmann og Beth Juncker: Børnekultur: Hvilke børn? Og hvis kultur? København: Akademisk Forlag A/S.

Jørgensen, Per Schultz (1995): "Generalisering i kvalitativ forskning" I: Inga Marie Lunde & Pia Ramhøj: Humanistisk forskning inden for sundhedsvidenskab. København: Akademisk Forlag.

Kaspersen, Lars Bo (1995): Anthony Giddens – introduktion til en samfundsteoretiker. København: Hans Reitzels Forlag.

Kemp, Peter (2003): "Verdensborgerens genkomst". Kronik i Politiken 2. februar 2003.

http://www.dpu.dk/site.asp?p=2794

Keiding, Tina Bering, Erik Laursen & Lene Østergaard Johansen (2003): "It og Bateson – et læringsteoretisk perspektiv" I: Helle Mathiasen (red.): It og læringsperspektiver. København: Alinea.

Kirkeby, Ole Fogh (1989): Kroppens tanke: om kunstig intelligens – det umuliges kunst. København: Samfundslitteratur.

Klafki, Wolgang (2002): Dannelsesteori og didaktik – Nye studier. Århus: Klim.

Klafki, Wolfgang (1997): ”Kritisk-konstruktiv didaktik” I: Michaet Uljens (red.): Didaktik – teori, reflektion och praktik. Lund.

Klafki, Wolfgang (1996): Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik: zeitgemässe Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik. 5. udg. [BY]: Beltz Verlag.

Knudsen, Susanne V. (1999): "Forankringer og forandringer – historiske perspektiver på projektarbejdet". I: Susanne V. Knudsen (red.): Projektarbejdets fortid og fremtid. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Koch, Hal (1960): Hvad er demokrati? 2. udg., opr. 1945. København: Gyldendal.

Kock, Christian & Birthe Tandrup (1989): Skriv kreativt. Skriftlig fremstilling: sagprosa/fiktion. København: Gyldendal.

Koschmann, Timothy (1996): "Paradigm Shifts and Instructional Technology: An Introduction" I: Timothy Koschmann (red.): CSCL: theory and practise of an emerging paradigm. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Kranzberg, M. (1985): "The information age: evolution or revolution?" I: Bruce R. Guile (red.): Information Technologies and Social Transformation. Washington, DC: National Academy of Engineering.

Krejsler, John (2002): Læring, magt og individualitet – Når pædagogik iscenesættes som selvbestemmelse. København: Gyldendal.

Kress, Gunther (2003): Literacy in the New Media Age. London:Routledge

Kress, Gunther & Theo Van Leeuwen (2001): Multimodal discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication. London: Edward Arnold.

Kristensen, Hans Jørgen (1987): Skolen i fremtiden. Tværfaglighed og grundlæggende kundskaber. København: Gyldendal.

Kristensen, Hans Jørgen (1991): Pædagogik - teori i praksis: skolen i 90'erne. København: Gyldendal.

Krogh, Ellen (2003): Et fag i moderniteten. Danskfagets didaktiske diskurser. Ph.d.-afhandling. Dansk Institut for Gymnasiepædagogik. Syddansk Universitet.

http://www.humaniora.sdu.dk/phd/dokumenter/filer/-0.pdf (lokaliseret 25. december 2004).

Krogh, Ellen, Alma Rasmussen & Søren Søgaard (1994): Skrivebogen. København: Dansklærerforeningen.

Langager, Søren; René Lyngfeldt Skov & William Vonsild (2004): Da udviklingen overhalede projektet indenom - 6-byernes dialogplatform, forundersøgelse. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

http://www.dpu.dk/site.asp?p=5763 (lokaliseret 8. februar 2005).

Langager, Søren & René Lyngfeldt Skov (2004): Kreative visioner og lokale ambitioner – Kreative læringsmiljøer, projektmodning. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

http://www.dpu.dk/site.asp?p=5765 (lokaliseret 8. februar 2005).

Langager, Søren (1999): "Trianguleringer – vinkler til projektforståelsen" I: Susanne V. Knudsen (red.): Projektarbejdets fortid og fremtid. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Larsen, Carl Aage (1997): Artikler I: Erik Jensen (red.): Didaktiske emner – belyst gennem 12 artikler af Carl Aage Larsen og C.A. Høeg Larsen. København: Danmarks Pædagogiske Bibliotek.

Larsen, Carl Aage (1970): Didaktik og metodik. En indføring. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Larsen, Carl Aage (1969): "Didaktik. Om didaktikken som planlægningsvirksomhed og om dens systematiske placering i pædagogikken" I: Pædagogik og fag. Aalborg: Aalborg Seminarium.

Larsen, Steen (1998): IT og de nye læreprocesser. Hellerup: Steen Larsen.

Laursen, Per Fibæk (1999): Didaktik og kognition. København: Gyldendal.

Lave, Jean & Etienne Wenger (1991): Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press.

Levinson, Stephen C. (1997): Pragmatics. Opr. 1983. Cambridge: Cambridge University Press.

Lindø, Anna Vibeke (2000): Dialogisk diskursanalyse. En historisk, teoretisk og analytisk undersøgelse af sproglig opmærksomhed. Odense: Syddansk Universitet.

Light, Paul & Karen Littleton (1999): Social processes in children's learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Littleton, Karen, Neil Mercer, Lyn Dawes, Rupert Wegerif, Denise Rowe & Claire Sams (2004): "Thinking Together at Key Stage 1" I: Early Years: An International Journal of Research and Development.

Ludvigsen, Sten R. (2000): ”Informations- og kommunikationsteknologi, læring og klasserommet” I: Sten R. Ludvigsen og Svein Østerud (red.): Ny teknologi – nye praksisformer: Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk. Oslo: Unipub forlag.

Ludvigsen, Sten R., Svein Østerud, Anniken Larsen & Hans Chr. Arnseth (2000): ”Ny teknologi – nye praksisformer” I: Sten R. Ludvigsen og Svein Østerud (red.): Ny teknologi – nye praksisformer: Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk. Oslo: Unipub forlag.

Lund, Karen (1999): "Sprog, tilegnelse og kommunikativ undervisning" I: Anne Holmen & Karen Lund (red.): Studier i dansk som andetsprog. København: Akademisk Forlag.

Løgstrup, K.E. (1997): System og symbol. 2. udg., opr. 1981. København: Gyldendal.

Løgstrup, K.E. (1991): Den etiske fordring. 2. udg., 3. opl., opr. 1956. København: Gyldendal.

Løgstrup, K.E. (1976): Vidde og prægnans. Metafysik I. Sprogfilosofiske betragtninger. København: Gyldendal.

Mandrioli, Dino & Carlo Ghezzi (1987): Theoretical Foundations of Computer Science. New York: John Wiley & Sons.

Mathiasen, Helle (2002): Personlige bærbare computere i undervisningen. Ph.d.-afhandling. København: Danmarks Pædagogiske Universitet.

Mathiasen, Helle & Pernille Rattleff (2001): "Kommunikationens betingelser i computermedieret, netudbredt kommunikation" I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Nr. 4. Købehavn: Christian Ejlers.

Mellor, Philip A. & Chris Shilling (1997): Re-forming the Body. Religion, Community and Modernity. London: Sage.

Mercer, Neil (1995): The guided construction of knowledge. Talk among teachers and learners. Clevedon, England: Multilingual Matters.

Mercer, Neil, Rupert Wegerif & Lyn Dawes (1999): "Children's talk and the development of reasoning in the classroom" I: British Educational Research Journal. Vol. 25, 1.

Mercer, Neil & Rupert Wegrif (1999): ”Is 'exploratory talk' productive talk” I: Karen Littleton & Paul Light (red.): Learning with computers. Analysing productive interaction.

Mogensen, Finn (1993): ""Vi må oprette noget...", skrev pigen". I: Bjarne Bruun Jensen & Karsten Schnack (red.): Handlekompetence som didaktisk begreb. Didaktiske studier 2. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Mogensen, Finn (1995): Handlekompetence som didaktisk begreb i miljøundervisningen. København: Forskningscenter for Miljø- og Sundhedsundervisning, Danmarks Lærerhøjskole.

Mortensen, Frands (1973): 22.00 Radioavis. Kommunikationskritisk analyse af 22-radioavisen. 3. oplag med kritisk efterskrift. Århus: GMT.

Negt, Oskar (1994): "Hvad skal en arbejder vide og forstå for at finde sig tilrette i verden idag? Spørgsmålet om nye samfundsmæssige nøglekvalifikationer" I: Nielsen, Birger Steen (m.fl.) (red.) Arbejde og subjektivitet – en antologi om arbejde, køn og erfaring. Roskilde: Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen.

Nielsen, Frede (1998): Almen Musikdidaktik. 2. rev. udg., opr. 1994. København: Akademisk Forlag.

Nielsen, Kirsten, Henry Nielsen & Hans Siggaard Jensen (1990): Skruen uden ende. Den vestlige teknologis historie. København: Teknisk forlag.

Niss, Mogens (2000): "Gymnasiets opgave, almen dannelse og kompetencer" I: Uddannelse, nr. 2:2000. København: Undervisningsministeriet.

http://udd.uvm.dk/200002/udd02-4.htm?menuid=4515 (lokaliseret 30. december 2004).

Nørretranders, Tor (1997): Stedet som ikke er. København: Aschehough.

Nørretranders, Tor (u.å.): "Internettet og demokrati".
http://www.stedetsomikkeer.dk/debat/demokrati/200198_tornor.html, opr. 1998 (lokaliseret 1. oktober 2004).

Olesen, Birgitte R. (2002): "Børns læreprocesser og kommunikation på nettet" I: Birgitte Holm Sørensen, Carsten Jessen & Birgitte R. Olesen (red.): Børn på nettet: kommunikation og læring. København: Gads Forlag.

Ong, Walter J. (1997): Orality and Literacy. The Technologizing of the Word. Opr. 1982. London: Routledge.

Ongstad, Sigmund (1996): "Det utvidete sjangerbegrep og vår norskpraksis" I: Sigmund Ongstad (red.): Hva gjør vi med sjangrene – og de med oss? Oslo: LNU/Cappelen Akademisk Forlag.

Ordbog over det Danske Sprog (1918-1956). 28 bind. 4. oplag. København: Gyldendal. Det Danske Sprog og Litteraturselskab.

Otto, Gunter & Wolfgang Schultz (udg.) (1985): Methoden und Medien der Erziehung und des Unterrichts. 4. bind af Dieter Lenzen: Enzyklopädie Erziehungswissenshaft. Stuttgart: Klett-Cotta.

Otto, Gunther (1985): "Medien der Erziehung und des Unterrichts" I: Otto & Schultz 1985.

Paris, S.G., T.A. Lawton, J.C. Turner & J.L. Roth (1991): "Developmental Perspective on standardized achievement testing" I: Educational researcher. 20.

Piaget, Jean (1969): Barnets psykiske udvikling. Opr. 1964. København: Hans Reitzels Forlag.

Piore, Michael J. & Charles F. Sabels (1984): The second industrial devide: Possibilities for prosperity. New York: Basic Books.

Polkinghorne, Donald E. (1988): Narrative Knowing and the Human Sciences. Albany (N.Y.): State University of New York Press.

Rask, Stig Roland (2000): Med eller utan filter? Med personlige funderingar kring etiken, pedagogiken, källkritiken och vuxenrollen när internet kommer till skolan. KK-Stiftelsens skriftserie 5.

Raskin, Jef (2000): The Humane Interface. Boston: Addison-Wesley.

Reason, Peter & Hilary Bradbury (red.) (2001): Handbook of Action Research. Participative Inquiry & Practice. London: Sage. 

Rychen, Dominique Simone (2003): "Key competencies: Meeting important challanges in life" I: Rychen, Dominique Simone & Laura Hersh Salganik (red.): Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society. Cambridge, MA: Hogrefe & Huber Publishers. 

Rychen, Dominique Simone (2003b): "A Frame of Reference for Defining and Selecting Key competencies in an International Context" I: Rychen, Dominique Simone, Laura Hersh Salganik & Mary Elizabeth McLaughlin (red.): Contributions to the Second DeSeCo Symposium. Neuchâtel: Swiss Federal Stastical Office.

Rychen, Dominique Simone & Laura Hersh Salganik (red.) (2003): Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society. Cambridge, MA: Hogrefe & Huber Publishers.

Rychen, Dominique Simone & Laura Hersh Salganik (2003b): "A holistic model of competence" I: Rychen, Dominique Simone & Laura Hersh Salganik (red.): Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society. Cambridge, MA: Hogrefe & Huber Publishers.

Schmandt-Besserat, Denise & Elisabeth Feldbusch (1991): "Clay Tokens as Forerunners of Writing: The Linguistic Significance" I: Elisabeth Feldbusch m.fl.: Neue Fragen der Linguistik. Akten des 25. Linguistischen Kolloquiums, Paderborn 1990. Band 1: Bestand und Entwicklung. Tübingen.

Schnack, K. (1989). "Udfordringernes didaktik", In: Jens Chr. Jørgensen (red.). Enhedsskolen i udvikling, Folkeskolens Udviklingsråd.

Schnack, Karsten (1993a): ”Handlekompetence og politisk dannelse. Nogle baggrunde og indledende betragtninger” I: Bjarne Bruun Jensen & Karsten Schnack (red.): Handlekompetence som didaktisk begreb Didaktiske studier bd. 2. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Schnack, Karsten (1993b): ”Sammenlignende fagdidaktik” I: Karsten Schnack (red.): Fagdidaktik og almendidaktik. Didaktiske studier bd. 5. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Schnack, Karsten (1998): ”Handlekompetence” I: Niels Jørgen Bisgaard (red.): Pædagogsike teorier. 3. udgave. Værløse: Billesø & Baltzer.

Schnack, Karsten (2000): ”Faglighed, undervisning og almen dannelse” I: Hans Jørgen Kristensen og Karsten Schnack (red.): Faglighed og undervisning. København: Gyldendal.

Shilling, Chris (1993): The Body and Social Theory. London: Sage.

Simovska, Venka & Bjarne Bruun Jensen (2003): young-minds.net/lessons learnt. Student participation, action and cross-cultural collaboration in a virtual classroom. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

Sinclair, John & Malcolm Coulthard (1975): Towards an analysis of discourse: The English used by teachers and pupils. London: Oxford University Press.

Steffensen, Bo: (2003): Det fagdidaktiske projekt – almen fagdidaktik set i lyset af viden, dannelse og læring. København: Akademisk Forlag.

Steffensen, Sune (2000): Strukturalisme, Marxisme & Dialektik – dialektiske og dialogiske læsninger i diskurser om diskurser. Odense: Nordisk Institut.

Säljö, Roger (2003): Læring i praksis. Et sociokulturelt perspektiv. København: Hans Reitzels Forlag.

Sørensen, Birte (1999): "IKT - en udfordring til dansklæreren" I: Sven Erik Henningsen og Birte Sørensen (red.): Danskdidaktiske synsvinkler. København: Dansklærerforeningen.

Thavenius, Jan (1997): "Skolen og den kulturelle kanon" I: Kirsten Drotner & Karen Klitgaard Poulsen (red.): Tankestreger. Nye medier, andre unge. København: Borgen.

Thorup, Mikkel (red.) (2004): At tænke globalt. Globalisering, sociologi, politik. København: Hans Reitzels Forlag.

Tiller, Tom (red.) (2004): Aksjonsforskning. I skole og utdanning. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Trier, Uri Peter (2003): "Twelve Countries Contributing to DeSeCo: A Summary Report". I: Dominique S. Rychen, Laura H. Salgenik & Mary Elizabeth McLaughlin (eds.): Contributions to the Second DeSeCo Symposium. Neuchâtel: Swiss Federal Statistical Office.

Trier, Uri Peter (2001): "Defining Educational Goals: A Window on the Future" I: Dominique S. Rychen & Laura H. Salgenik (red.): Defining and Selecting Key Competencies. Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers.

Tufte, Birgitte (1998): TV på tavlen – om børn, skole og medier. København: Akademisk Forlag.

Uddannelsesstyrelsen (2001): IT i dansk: referat fra en konference. Hæfte nr. 11. København: Undervisningsministeriet. Uddannelsesstyrelsen.

http://us.uvm.dk/gymnasie/udvikling/haefte11/omslag.htm (lokaliseret 1. april 2005).

Undervisningsministeriet (2003): "Lov om folkeskolen". LBK nr 870 af 21/10/2003. http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/A20030087029-REGL (lokaliseret 30. december 2004).

Viemose, Rikke (2004): Skriv en avis. København: Dansklærerforeningen.

Viemose, Rikke (2004b): Lærervejledning til Skriv en avis. København: Dansklærerforeningen.

http://www.laerersiden.dansklf.dk/uploads/media/SKRIV_EN_AVIS_L_RER_MEDLEMSEKS.pdf (lokaliseret 18. december 2004, kræver adgangskode).

Vygotsky, Lev (2000): Thought and Language. Opr. 1986/1934. Cambridge (Massachusetts): The MIT Press.

Vygotsky, Lev (1978): Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes. Redigeret og udgivet af Michael Cole m.fl. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Wahlgren, Bjarne (1981): "Erfaringsbearbejdning og deltagerstyring" I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 29, nr. 9/10.

Webster, Frank & Basil Dimitriou (red.) (2004): Manuel Castells. 3 vols. London: SAGE Publications Ltd.

Wegerif, Rupert (2004): "The role of educational software as a support for teaching and learning conversations" I: Computers & Education. Volume 43. Nr. 1-2.

http://www.dialogbox.org.uk/Rupert_Wegerif/rwpapers/Wegerif%20CompEd4.doc (lokaliseret 15. december 2004).

Wegerif, Rupert (2003): "The value of Artificial Stupidity" I: Teaching Thinking, Vol. 4, nr. 1. Birmingham: Questions Publishing.

http://www.dialogbox.org.uk/Rupert_Wegerif/rwcolumns/fft%20ict.htm (lokaliseret 15. december 2004).

Wegerif, Rupert (2001): "Applying a dialogical model of reason in the classroom". I: Joiner, Richard, Karen Littleton, Dorothy Faulkner & Dorothy Miell (red.): Rethinking Collaborative Learning. London: Free Association Books.

http://anubis.open.ac.uk/thinking/FlashPages/publications/WegDialogical.htm (lokaliseret 2. april 2004).

Wegerif, Rupert, Mercer, Neil and Lyn Dawes (1998): "Software Design to Support Discussion in the Primary Classroom" I: Journal of Computer Assisted Learning. vol. 14. Nr. 3.

http://www.dialogbox.org.uk/Rupert_Wegerif/rwpapers/SoftDesign.htm (lokaliseret 18. december 2004)

Weinert, Franz E. (2001): "Concept of Competence: A Conceptual Clarification". I: Dominique S. Rychen & Laura H. Salgenik (eds.): Defining and Selecting Key Competencies. Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers.

Weinert, Franz E. (1999): Concept of Competence. DeSeCo Expert Report. Swiss Federal Statistical Office, Neuchâtel.

http://www.portal-stat.admin.ch/deseco/deseco_weinert.htm (lokaliseret 18. oktober 2004.

Weizenbaum, Joseph (1966): "ELIZA--A Computer Program For the Study of Natural Language Communication Between Man and Machine" I: Communications of the ACM. Volume 9, nr. 1.

http://i5.nyu.edu/~mm64/x52.9265/january1966.html (lokaliseret 15. december 2004).

Wellman, Barry (1999): "Living Networked in a Wired World". http://www.chass.utoronto.ca/~wellman/publications/livingnetworked/ieee1%5B1%5D.4b.PDF (lokaliseret 2. september 2004).

Wellman, Barry (2001): "Physical Place and CyberPlace: The Rise of Personalized Networking" I: International Journal of Urban and Regional Research. Vol. 25, no. 2, pp. 227-252.

http://www.chass.utoronto.ca/~wellman/publications/individualism/ijurr3a1.htm (lokaliseret 2. september 2004).

Wentzel, K.R. (1989): Adolescent classroom goals, standards for performance, and academic achievement: An interactionist perspective. I: Journal of Educational Psychology. 81.

White, R. & V. Arndt. 1991. Process Writing. Longman.

Wittern, Jörn (1985): "Methodische und mediale Aspekte des Handlungszusammenhangs pädagogischer Felder" I: Gunter Otto & Wolfgang Schultz (udg.) (1985): Methoden und Medien der Erziehung und des Unterrichts. 4. bind af Dieter Lenzen: Enzyklopädie Erziehungswissenshaft. Stuttgart: Klett-Cotta.

Wood, David, Bruner, Jerome S. & Ross, Gail (1976): "The Role of Tutoring in Problem Solving" I: Journal of Child Psychology and Psychiatry. Vol. 17.

Würtz, Marianne (1991): "At skrive krimier med alle sanser" I: Sven Erik Henningsen og Birte Sørensen (red.): Danskdidaktiske synsvinkler. København: Dansklærerforeningen.

Ziehe, Thomas (2000): God Anderledeshed" I: Anne Knudsen & Carsten Nejst Jensen (red.): Ungdomsliv og læreprocesser i det moderne samfund. 2. udg. Værløse: Billesø & Baltzer.

Østerlund, Roland Svarrer (2003): "Forord" I: Nøglekompetencer – forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab. København: Undervisningsministeriet.

Østerud, Svein  & Camilla Wiig (2000): ”Med kulturen i sentrum for IKT-forskningen: En studie i etableringen og gjennomføringen av prosjektet Elektronisk ransel i tre videregående skoler i Narvik” I: Sten R. Ludvigsen og Svein Østerud: Ny teknologi – nye praksisformer. Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk. Oslo: Unipub forlag.

http://www.itu.no/Dokumenter/Rapporter/t1004526264_03/view (lokaliseret 15. april 2005).

 

Østerud, Svein, Anniken Larsen & Ola Erstad (1999): Når ideer flyter sammen… En studie av implementering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i grunnskolen i Hole kommune. Oslo: ITU.

http://www.itu.no/Dokumenter/Rapporter/t1001421642_43/view (lokaliseret 15. april 2005).