Ph.d.-afhandling
af Jeppe Bundsgaard
Danmarks Pædagogiske Universitet
Bidrag til danskfagets it-didaktik
Udskrift |Site map |Fold ud |

10.1.3. 6. klassernes parlament

6. klassernes parlament findes her:

www.tallerupskolen.dk/parlament.

Spørgsmålene jeg stillede ved afslutningen af parlamentet findes her:

http://www.jeppe.bundsgaard.net/phd/udkast/delprojekter/parlament

Adgang til svarene gives efter begrundet ansøgning til undertegnede.

I menuen til venstre findes et link til hele pelsdyrdebatten.