Ph.d.-afhandling
af Jeppe Bundsgaard
Danmarks Pædagogiske Universitet
Bidrag til danskfagets it-didaktik
Udskrift |Site map |Fold ud |

10.1.3.3. Svar på evalueringsspørgsmål

Har I ændret holdning til dyrevelfærd?

Ja, vi ændrede holdning: 16

Nej, vi ændrede ikke holdning: 17

Hvad var jeres nye holdning?
Henvis evt. med link til et eller flere af jeres eller andres indlæg i debatten. Høringen er her
 • at klap jagt er dårligt/ondt! vi synes at man skal til nogle flere prøver for at fornye sit jagttegn!

 • At dyreforsøg er nødventigt der skal bare ikke være så mange

 • Vi var lidt begge dele.

 • at det kunne bruges på nær kosmetik.

 • vores nye holnig er at vi er imod burhøns nu.

 • vores nye holdning er at det er "ok" med dyreforsøg bare de for nogle bedre forhold, det viser sig også nogle gange at dyreforsøgene har hjulpet dyrene og ikke menneskerne..

 • At medicinforsøg er ok. Men kosmetik forsøg er noget møg.

 • vi blev for

 • At de skulle have mere plads ca 50x50 cm hver og ikke gå på tremmer og ikke over fodres. Så de skulle have dte noget bedre.

 • Iben : Blev for pelsdyravl men med visse betingelser.
  Nicolaj : Blev en smule for men er mest imod.
  Line : Blev imod.

 • Vi synes efter forløbet at jagt er i orden, men på visse betingelser. Der skal lægges en årlig skydeprøve, og klapjagt skal ikke høre til.
  http://www.tallerupskolen.dk/phorum/read.php?f=321&i=43&t=43
  Der var et af dem der gjorde stort indtryk på os.

 • Det er ok med dyreforsøg med medicin.. men ikke med kosmetik.

Hvorfor ændrede I holdning?
Henvis gerne til nogle af de aktiviteter I lavede - og forklar hvad det var der gjorde at I ændrede holdning.
 • Det er vel okay bare de har det godt.

 • fordi vi fik mere at vide om jagt!

 • Vi ændrede holdning inden vi besøgte Åløkkeskolen

 • vi søgte på internettet, og lidt debatten.

 • vi fik mere at vide om det

 • fordi vi var for burhøns.

 • se oven for..

 • Vi læste de andres tekster og de kom med nogle gode argumenter.

 • der var gode agumenter fra den anden side

 • Fordi at det ville blive for dyrt uden burhøns.

 • Vi så billeder, og hørte andres argumenter i debatten.

 • Fordi at vi fik at vide at jægere også plejer naturen i langt tid. Det var i debatten vi skiftede mening.

 • fordi vi fandt ud af at det var nødvendigt med dyreforsøg ( med medicin)

Hvorfor har I ikke skiftet holdning?
 • Det eneste vi ikke vidste om jagt var at der var noget der hed klapjagt og det syntes vi også skulle forbydes, så vi er stadig imod jagt!

 • det er meget synd for de dyr der får revet pelsen af levene, men vi sys oz hen af vejen at det var i orden hvis bare der var nogle regler..

 • Fordi vi synes det er rigtig synd for Burhøns.

 • Fordi vi synes det er forkert af pelse dyr og holde dem i så små bure.http://images.google.com/images?hl=da&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=pelsdyr+
  Her ser i et biled af et pelsede dyr

 • Fordi vi syntes det er synd at man skyder dyrene

 • Bjørn`s motto er jagt er godt jagt er sundt året rundt! De andre syntes nærmest at det var dyreplageri men kunne dog gå med til det hvis jægerne overholdt reglerne!

 • Fordi vi allerede var imod pelsdyravl så det var jo ikke nødvendigt.

 • fordi der ville være for mange dyr til sidst.

 • fordi det var synd for de dyr der blev revet i pelsen

 • Det er jo som sagt lidt blanede i gruppen, men de fleste har ikke ændret holdning, fordi at jagt skal bare være der, ellers bliver der for mange dyr i skoven.

 • fordi det er und at lave klap jagt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Fordi vi alle syntes det er synd for dem (burhøns)!!!

 • Vi kan jo godt leve uden pels. Vi HAR jo andre stoffer.

 • Fordi vi syndes det stadigt er syndt.

 • To har ikke.
  Og den 3. har lidt.
  Fordi de vidste meget af det i forvejen......

Hvad lærte I af nye oplysninger, som gjorde jer endnu mere sikre på jeres holdning? I må gerne henvise til en websider og indlæg i debatten - se fx høringen.
 • At der var noget der hed klapjagt.

 • vi lærte at søge og en masse andet..

 • Vi fik ikke nogen ny holdning.

 • vi lærte meget af det vi så.Og det vi læste. lige fra start af viste vi hvad vi havde med at gøre og vi var sikker i vores sag

 • At der også var klapjagt. At jægerne tag det som en hobby.

 • Der var nogen som var imod jagt som havde en onkel som havde set nogle jægere der havde ladt et rådyr ligge som ikke var helt dødt!

 • Teksterne vi fandt på nettet gjorde at vi blev mere sikre i vores sag!

 • der var ikke så megetr for jeg var syg alle dagende på nær en.

 • vi fandt ud af at forholdene var lidt bedre for pelsdyravl

 • Jagt er i sig selv en både god og dårlig ting, man bliver nød til at skyde, ellers kommer der for mange dyr i skoven. Men at der er så mange anskudte dyr der lider...

 • ja! jeg har lært at klap jegt er rigtigt ond!!!!!

 • vi visdte ikke at de (burhøns) havde så dårlige levevilkår

 • Ikke rigtigt noget, men lidt lærte man da.

 • Hvordan de døde......

 • Vi lærte: At dyrenes forhold i burene faktisk var ok. De havde det jo godt. Og de prøver endda at lave dem bedre.

Har I fået nye venner?

Ja: 9

Nogen har, andre har ikke: 21

Nej: 14