Ph.d.-afhandling
af Jeppe Bundsgaard
Danmarks Pædagogiske Universitet
Bidrag til danskfagets it-didaktik
Udskrift |Site map |Fold ud |

10.1.2. Gentofte Webparlament

Gentofte Webparlament findes på:

www.webparlament.dk/gentofte.

Her findes alle elevernes dialoger, deres præsentationer og gæstebøger, logbøger, forslag mm.

Spørgeskema til elever er her:

http://www.webparlament.dk/gentofte/baggrund/evaluering.

Spørgeskema til lærerne er her:

http://www.webparlament.dk/gentofte/baggrund/laererevaluering/

Adgang til svarene gives ved begrundet ansøgning til undertegnede.

De to dialoger som jeg behandler i 5.3.2.5.2. findes i menuen til venstre (nedenfor i papirversionen).