Ph.d.-afhandling
af Jeppe Bundsgaard
Danmarks Pædagogiske Universitet
Bidrag til danskfagets it-didaktik
Udskrift |Site map |Fold ud |

10.1.2.3. Forumdialoger

I menuen til venstre findes to forumdialoger. Dialogerne er foldet ud således at indlæggene kommer i kronologisk orden. Nummeret på indlægget er angivet i venstre kolonne (id). Hvis indlægget er det første i en tråd, er tallet det samme i højre kolonne. Hvis indlægget er svar på et andet indlæg, svarer tallet i tråd-kolonnen til det indlægs id, det er et svar på. Eleverne har ikke set indlæggene som de er fremstillet her, men i tråde, således at trådene med de nyeste indlæg kom øverst1. Eleverne skrev deres navne i forfatterfeltet. Jeg har ændret til navnet på skolen for at lette læsningen.

Kategorisering

I første kolonne har jeg under id-tallet angivet hvilken kategori jeg henregner indlægget under. Et stort bogstav markerer at det er hovedudsagnet i indlægget, et efterfølgende lille bogstav markerer at det er en tilføjelse eller en uddybning af indlægget (fx et argument for hovedudsagnet). Læs mere om hvordan kategoriseringen er foretaget i 6.3.


1Se konferencen her: http://www.webparlament.dk/phorum/list.php?phorumsmartsitedir=../gentofte/arbejde/cirkel2/alsidig_udvikling/&f=10