Ph.d.-afhandling
af Jeppe Bundsgaard
Danmarks Pædagogiske Universitet
Bidrag til danskfagets it-didaktik
Udskrift |Site map |Fold ud |

 

Bidrag til danskfagets it-didaktik.

Med særligt henblik på kommunikative kompetencer og på metodiske forandringer af undervisningen.

 

Afhandling indleveret til Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet mhp. erhvervelse af ph.d.-graden.

Forfatter: Jeppe Bundsgaard, Danmarks Pædagogiske Universitet.

April 2005

 

Forsidecollage: Trine Bundsgaard

Layout: Jeppe Bundsgaard.

Produceret med SmartSite Publisher.

Udskrevet som pdf fra browseren Opera 8.0. Redigeret med Adobe Acrobat 7.0.

Tryk: Danmarks Pædagogiske Universitet. Repro Afdelingen.

Bogen er sat med Times New Roman.

Elektronisk udgave: http://www.did.bundsgaard.net.

 

Kopiering af hele eller dele af bogen er tilladt med kildeangivelse.

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.did.bundsgaard.net/top/kolofon/index.php
SmartSite Publisher