Ph.d.-afhandling
af Jeppe Bundsgaard
Danmarks Pædagogiske Universitet
Bidrag til danskfagets it-didaktik
Udskrift |Site map |Fold ud |

Indholdsfortegnelse

1.
Indledning  9
1.1.
Teknikaliteter  15
2.
Videnskabsteori & -metode  18
2.1.
Om modeller og oversigter  35
Dialektisk didaktik
3.
Placering i det didaktiske felt  38
4.
Situationen  48
4.1.
En generel kommunikationssituationsmodel  48
4.1.1.
Deltagere  50
4.1.2.
Tekst, kontekst og objekt  52
4.1.3.
Teknologi, mærke og medium  54
4.1.3.1.
Mediebegrebet i Medier og Kultur  55
4.1.3.2.
Niels Ole Finnemanns mediebegreb  60
4.1.3.3.
Krav til en terminologi  62
4.1.3.4.
En definition af termerne teknologi, mærke,
medium og tilhørende begreber
  63
4.1.3.4.1.
Bæremedium  64
4.1.3.4.2.
Kommunikationsteknologi  66
4.1.3.4.3.
Hukommelsesmedium  70
4.1.3.5.
Computerteknologi  71
4.1.3.6.
Interaktivitet  75
4.1.4.
Modalitet  81
4.1.5.
Opsamling  85
4.2.
Undervisningssituationen  85
4.2.1.
Deltagere i undervisningssituationen  94
4.2.1.1.
Motivation  95
4.2.1.1.1.
De individualpsykologiske
motivationsfaktorer
  102
4.2.1.1.2.
De mellemmenneskelige faktorer  108
4.2.1.1.3.
Livsfortællingen som
motivationsfaktor
  109
4.2.1.2.
Forudsætninger/kompetencer  111
4.2.2.
Læring  118
4.2.3.
Principper for undervisningstilrettelæggelse  123
4.3.
Opsamling  124
5.
Før situationen  125
5.1.
Baggrund  128
5.1.1.
Netværkssamfundet  129
5.1.2.
Identitet & socialitet  134
5.1.3.
Informationssamfundet  138
5.1.4.
Opsamling  140
5.2.
Formål & mål  142
5.2.1.
Formål: Handlekompetence  142
5.2.2.
Nøglekompetencer  150
5.2.3.
Mål: Kommunikative kompetencer  157
5.3.
Indhold & metode  168
5.3.1.
Informationskompetence  170
5.3.1.1.
At fuldtekstsøge  173
5.3.1.2.
At surfesøge  188
5.3.1.3.
At vurdere  208
5.3.2.
Samarbejde via net  219
5.3.2.1.
Elektronisk dialog  220
5.3.2.2.
Skriftmodaliteten  226
5.3.2.3.
Forumteknologien  230
5.3.2.4.
Principper for tilrettelæggelse af
samarbejde via nettet
  236
5.3.2.5.
Webparlament  239
5.3.2.5.1.
Gentofte Webparlament  243
5.3.2.5.2.
Demokratisk dialog  249
5.3.2.5.3.
Sociale relationer  262
5.3.3.
Interaktive assistenter  268
5.3.4.
Produktion  285
5.3.4.1.
Den dynamiske lærebog  296
5.3.4.1.1.
Motivation  299
5.3.4.1.2.
Elevernes evaluering  306
5.3.4.2.
Klassens avis og webparlament  310
5.3.4.3.
Stafetavis  313
Analysemetode
6.
Empiri og analysemetode  319
6.1.
Webinterview  319
6.2.
Spørgeskema  326
6.3.
Forumdialog  327
Afrundende
7.
Konklusioner & Invitationer  329
8.
Summary  338
9.
Litteratur  347
9.1.
Ordforklaringer  369
Bilag
10.
Bilag 
10.1.
Empiri 
10.1.1.
Den dynamiske lærebog 
10.1.1.1.
Transskriptioner 
10.1.2.
Gentofte Webparlament 
10.1.2.1.
Logbøger ifbm. alsidig udvikling 
10.1.2.2.
Elevernes evaluering 
10.1.2.3.
Forumdialoger 
10.1.2.3.1.
Dialog om alsidig udvikling 
10.1.2.3.2.
Dialog om mangfoldighed 
10.1.3.
6. klassernes parlament 
10.1.3.1.
Dialog om pelsdyravl 
10.1.3.2.
Tråd fra debatten om pelsdyravl 
10.1.3.3.
Svar på evalueringsspørgsmål 
10.1.3.4.
Eksempel på gæstebog 
10.1.3.4.1.
Dialog med Pia 
10.1.4.
Notater 
10.1.4.1.
Notat om de foreløbige analyser af
elevinterviewet
 
10.1.4.2.
Notat om forløbet af 2.
verdenskrigsforløbet
 
10.1.4.3.
Notat om forløbet Internettet ned på
gulvet
 
10.1.4.4.
Notat om søgning på internettet efter
oplysninger om Öland, 9.a.
 
10.1.4.5.
Notat om Tallerup News 
10.1.4.5.1.
Spørgeark for journalister 
10.2.
Projektbeskrivelse 
10.3.
Forfattererklæring 
Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 23-06-2006
Denne sides adresse: www.did.bundsgaard.net/top/indholdsfortegnelse/index.php
SmartSite Publisher